Vyvolávací systém

 
 
Úvod > Vyvolávacie systémy > Vyvolávací systém
 

 
 

Vyvolávací systém

   

    Vyvolávací systém slouží k řízení toku zákazníků na pobočkách různých institucí, jako například banky, úřady, mobilní operátoři, vodárny, plynárny, elektrárny, lékárny nebo polikliniky a nemocnice. Vyvolávací systém je vhodný všude, kde vznikají rady čekajících, které je třeba usměrňovat. 
Pomocí vyvolávacího systému je možné získat jedinečné statistická data: délku čakacjej doby, transakční časy a hlavně důvod příchodu zákazníka na pobočku. 
   Vyvolávací systém se skládá z hardwarové a softwarové části. Řídící software je plně centralizovaný, což znamená, že je možné ovládat několik poboček najednou. Zároveň je konfigurovatelný do takové míry, že se dokáže bez zásahu programátora integrovat do různých prostředí, jako například banka, mobilní operátor či nemocnice. Celý software je postaven na webové technologii, čili není potřeba žádná instalace dodatečného softwaru na běžné pracovní stanice. K ovládání postačuje standardní webový prohlížeč. Software obsahuje několik rozšiřující zásuvné moduly, například rezervační systém nebo vzdáleně ovládaná reklama s bočním panelem, na kterém se zobrazují vyvolané čísla. Řídící software je otevřená aplikace a spolehlivě podporuje integraci se systémy třetích stran. 
   Hardwarové části systému se skládají ze vstupního zařízení "kiosku", na kterém si zákazník zvolí svou službu, kterou přišel na pobočku vybavit. Zákazník se pak usadí do čekací zóny a sleduje své pořadové číslo na hlavním displeji. Displej může být 7-segmentový LED displej nebo LCD obrazovka. Po vyvolání zákazníka, hlavní displej zákazníka nasměruje na správné pracoviště podle pořadového čísla, které svítí na pracoviskovom displeji.